PŘIHLÁŠKA

Níže najdete přihlášky na markety 2020 a 2021. V rozbalovacím menu najdete veškeré dostupné termíny.

Všechny akce, které byly naplánované do vnitřních prostor (Pardubice, Opava, Vsetín, Frýdek-Místek), jsou z pochopitelných důvodů zrušeny. Konat se tedy budou pouze venkovní markety, dovolí-li to situace.

Hlásit se můžete na všechny termíny, vyrozumívat vás budeme postupně.

Samozřejmě bereme v potaz aktuální situaci a chceme být připravení pro případ, že se aktuální opatření rozvolní během prosince v takové míře, abychom se mohli potkat v otevřeném venkovním prostoru.

Pokud se opatření nerozvolní, akce se konat nebude a tedy nebude účtována cena za místo.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!