Montessori školka Na vlně

Jedním z partnerů letošního Handmade marketu se stala nově vznikající Montessori školka v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě toho, že se tímto počinem zvýší kapacita předškolních zařízení u nás, nabídne ale Montessori školka Na vlně také něco neobvyklého. Montessori prostředí a pedagogiku. Tento přístup dětem umožní rozvíjet se individuálně tak, jak potřebují. Kolem slovíčka Montessori je toho však mnohem více a protož jsme vyzpovídali zakladatelku školy, Lenku Měrkovou.

Leni, jak byste úplnému laikovi vysvětlila, co je to Montessori pedagogika?

Montessori pedagogika existuje už více než sto let. Vznikla na základě vědeckého zkoumání vývojových fází dítěte doktorkou Marií Montessori. Dnes jde už o tradiční pedagogiku. Je to komplexní ucelený vzdělávací přístup, založený na vývojových potřebách dítěte.


”Je to komplexní ucelený vzdělávací přístup, založený na vývojových potřebách dítěte.”

V každé vývojové fázi nabízí člověku jiné podněty a jiné vzdělávací prostředí. Zajímavé na ní je, že pozorované vývojové fáze, senzitivní období a tendence člověka a jejich rozvoj v Montessori pedagogice odpovídají nejmodernějším výzkumům v neurologii a psychologii, které objektivně podporují výsledky Marie Montessori a vysvětlují, proč jsou děti vycházející z Montessori škol velmi úspěšné. Montessori školy patří mezi nejúspěšnější pedagogiky v mezinárodních srovnávacích testech PISA.

Jak Vás napadlo školku s takovým zaměřením otevřít?

Nejdřív jsme se zajímali o Montessori pedagogiku pro děti od 0 – 3 let. Může za to doktor Steven Hughes, americký dětský neuropsycholog, který měl inerview v České televizi a díky němu jsem poprvé slyšela o Montessori. Jako máma jsem se soukromě vzdělávala na různých akreditovaných kurzech v ČR. Pak naše dcery vyrostly a jako u mnoha Montessori školek a škol jsme se s manželem rozhodli založit Montessori školku, protože prostě neexistuje pro naše dcery jiná, která by nabízela kvalitní Montessori program v dojezdové vzdálenosti od Rožnova.

Co vlastně předcházelo otevření takové školky? Předpokládám, že to není jen o pronájmu prostoru a o vyhledání učitelek…

Spojili jsme se s Association Montessori International, společností založenou Marií Montessori, která nás propojila se svou českou pobočkou Montessori Institut Prague, kam dojíždějí nejlepší Montessori trenéři pedagogů na světě. Zde jsme získali nejen informace a přehled, jak založit kvalitní a smysluplnou Montessori školku, ale především laskavé a nesmírně přátelské přijetí. Ředitelka Institutu, Mirka Vlčková, je nejpracovitější žena, jakou znám a přitom ta nejlaskavější bytost. Je mámou čtyř dětí, ale přesto založila v ČR náročný AMI institut, školy Andílek, uspořádala obrovský Mezinárodní AMI Montessori kongres v Praze, který se tak po mnoha letech vrátil do Evropy a nyní v Praze hostila Lead Montessori, celosvětovou konferenci ředitelů Montessori škol a institucí. Stevena Hughse jsme pozvali na přednášku, kterou jsme pořádali letos na jaře a už tam jsem mu vyhrožovala účty za zprovoznění školky, protože to on nás vlastně na Montessoti metodiku navedl. Příští rok plánujeme novou, už detailnější přednášku se Stevem Hughsem a Elinou Rautasalo, AMI trenérkou učitelů pro věk 3-6 let, kde mu ty účty konečně předložím. 😀

V čem se liší Montessori školka od klasických školek?

Montessori pedagogika především vychází ze znalosti o činnosti mozku a neuropsychologie a jejich vývoje. Když Montessori používá metodu, vždy je tato metoda zaměřena na nějakou mozkovou oblast a maximální rozvoj dětí v daném věku.

Zdroj: willowpark.com

Správná Montessori školka je nazývána “domem dětí”. Je to místo, kde se dítě cítí bezpečně a najde zde vše, co potřebuje k svému rozvoji. Montessori respektuje vnitřní potřebu řádu dítěte. Dítě nachází věci tam, kde mají být. V tomto uspořádaném světě se cítí bezpečně a jejich mozek se může soustředit na učení.


”Svoboda s sebou samozřejmě nese i odpovědnost, proto jsou v Montessori školách stejně důležitá pravidla jako svoboda sama.”

Z vědeckých výzkumů víme, že hrou se děti rozvíjejí a učí. Dítě svět vnímá prostřednictvím vlastního zkoumání a interakce s okolním prostředím. Možnost vybrat si, je jedním z klíčových prvků Montessori. Děti si samy vybírají svou činnost, a to proto, že svoboda volby je základním předpokladem pro vnitřně motivované učení. A vnitřní motivace je klíč k úspěchu.

Děti mají volnost co se výběru činností týče, jak se ale učí adaptovat na zvyklosti běžného společenského života?

Svoboda s sebou samozřejmě nese i odpovědnost, proto jsou v Montessori školách stejně důležitá pravidla jako svoboda sama. Během dne tak děti dostávají od učitelů lekce práce s pomůckami, ale také lekce “slušného chování a zdvořilosti”, které jim pomáhají pochopit fungování společenských zvyklostí, soužití lidí a nastavují klidné pracovní prostředí ve třídě. Učitelé děti během celého dne sledují, aby věděli, kam se které dítě posouvá, co jej zajímá a objevili jejich nadání.

Jak je tedy uspořádaný den?

Montessori školky fungují v tříhodinových cyklech, během kterých děti pracují s pomůckami, probíhají idividuální nebo skupinové lekce s učiteli a asistenty nebo objevují svět venku, přírodu, muzea. Všechno to, co by jste chtěli dělat ve svém volném čase. 🙂 Velmi důležité je také věkové smíšení tříd a učitelé vědomě pracující s propojování různě starých dětí. Věda dokazuje, že věkově propojené třídy jsou efektivnější než třídy stejně starých dětí. Mladší děti jsou motivovány prací a spoluprací se staršími dětmi, zatímco starší děti si při pomoci mladším trénují komunikativní a vůdčí dovednosti.

Montessori hračka

Velmi důležité je, aby Montessori učitelé prošli kvalitním Montessori vzdělání. Association Montessori International požaduje, aby zájemci o AMI trénink, měli vysokoškolské pedagogické vzdělání, trénink hodinově odpovídá bakalářskému studiu a jeho náročnost na jednotlivé studenty odpovídá kvalitním zahraničním univerzitám. Bez kvalitního Montessori učitele by bylo nesmírně náročné vytvořit ve školce vhodné “normalizované” Montessori prostředí, kde děti budou opravdu v bezpečí a bude dobře postaráno o jejich rozvoj. A samozřejmě – Montessori školky jsou bohužel jen velmi vzácně státní, takže rodiče zaplatí školné, které musí uživit kvalitní učitele.

Kdy plánujete školku otevřít a kdo se o děti bude starat?

Školka od konce listopadu nebo začátku prosince zahájí částečný provoz v jedné třídě pro děti přihlášených rodičů. Momentálně otevíráme první třídu a v příštím roce plánujeme otevřít druhou.

Ve školce budou děti provázet tři pedagožky, přičemž vždy budou ve třídě s dětmi, minimálně dvě z učitelek. Neustále je pro nás důležitá kvalita vzdělávání učitelů a jejich připravenost. Proto mají všechny učitelky vysokoškolské vzdělání. Jedna z nich právě prochází náročným ročním tréninkem pro AMI učitele pod Elinou Rautasalo v Praze. Ostatní učitelky projdou do konce roku teréninkem AMI Asistentů, také pod Elinou Rautasalo. Tento kurz jsem absolvovala také já v roce 2017. V roce 2020 bude otevřen nový kurz pro AMI učitele, kam nastoupí další z učitelek.

Plánujete ve školce výuku cizího jazyka?

Montessori školka Na vlně bude biligvní. Součástí programu je anglický jazyk, kdy anglicky hovořící učitelka bude s dětmi absolvovat běžný den a napomůže jim tak vnímat jiný jazyk v jeho přirozenosti a každodenních situacích. Pro malé děti je mnohem jednodušší se naučit další jazyk. V tomto věku mluvíme o okénku příležitostí pro výuku jakéhokoliv jazyka, jehož znalost si dítě ponese po celý zbytek života.

Co vlastně nabízíte rodičům dětí?

Rodičům nabízíme pedagogický program, který jejich dítěti rozvine potenciál schopností pro celý budoucí život. Pomůže mu vybudovat sociální dovednosti, samostatnost, kreativitu, zodpovědnost a sebevědomí založené na spokojenosti se sebou a dobrém porozumění světa kolem sebe. Radost z učení a zájem o vlastní rozvoj.


”Rodičům nabízíme pedagogický program, který jejich dítěti rozvine potenciál schopností pro celý budoucí život. ”

Rodiče se sami mohou zapojit do programů, které se ve školce budou otevírat a stát se součástí příběhu školky a každodennosti svých dětí. Mohou jako pozorovatelé navštívit třídu během všedního dne, dostanou informace o tom, jak se jeho dítě vyvíjí, co jej baví a být spolu s učiteli aktivním průvodcem svého dítěte do budoucího života. Skrze mezinárodní propojení školky na Association Montessori International mohou sledovat Montessori pedagogiku a její rozvoj a směřování ve světě.

Pokud by rodič chtěl blíže prozkoumat Montessori pedagogiku, existuje pro laika jiná možnost, než jsou internetové zdroje?

Chystáme s Association Montessori International Prague sérii přednášek workshopů o vývoji a potřebách dítěte od narození do 12ti let. Tyto přednášky pomohou rodičům pochopit jednotlivá období dětského vývoje, jak se tato období prolínají a jak je možné pomoct svému dítěti, aby vytvořilo spokojeného a úspěšného dospělého. Během workshopů si sami vyzkoušejí, jaké to je navštěvovat Montessori školy. 🙂 Přednášky zde plánujeme na celý rok a účastnit se jich může široká veřejnost. V jednání je také celodenní konference o Montessori se Steven Hughes a elinou Rautasalo jako hlavními řečníky.

Nabídnete tedy čistě jen pedagogický program?

Ve školce najdete také různé kroužky pro předškolní a školní děti. Samotná budova totiž neobsahuje jen dvě Montessori třídy, ale také místnosti pro kroužky, multifunkční místnost vhodnou pro přednášky, nenáročná cvičení, nebo organizované akce. Otevřeme také dopolední baby-office. Pracující maminky tady najdou možnost hlídání dětí, vybavenou kancelář s připojením na wi-fi a funkční kuchyňku.

Součástí celého centra je jednak obrovská zahrada školky, která bude od jara do podzimu nabízet programy pro děti v době, kdy nebude probíhat výuka. Ale najdete tu i malou zahrádku před domem, která bude celodenně sloužit veřejnosti – maminkám na procházce, důchodcům a všem, kdo nemají vlastní zahradu a chtěli by si někde posedět, bezpečně vypustit děti a užít si trochu pohody venku. Na ní najdete květiny, jedlé plody – maliny, jahody, borůvky, bylinky, stín, aktivity pro děti a posezení.

A abychom něco udělali i pro místní aktivní kamarády, domlouváme momentálně spolupráci s brněnským Place Storem o otevření rožnovské pobočky. Obchůdek, která bude součástí budovy nabídne místní, okolní i přespolní malé výrobce a designéry. Ti si tu mohou pronajmout poličku či skříňku a my jim prodáme jejich výrobky za cenu, kterou si sami stanoví. Stejně, jako si my pronajímáme místo na Handmade Marketu. 🙂